Hjem Tjenester Etiske regler Om oss Kontakt

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom o.s.v.) foreligger det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen.

Det foreligger sjelden noe dokument som gir en utdypende teknisk og vedlikeholdsmessig beskrivelse av eiendommen, og som kan være til hjelp for partene. Dette selv om investeringene ved f. eks. boligkjøp gjerne er ti ganger så høye som ved kjøp av bruktbil.

Det er imidlertid få som tar sjansen på å kjøpe bruktbil uten at den har hatt en teknisk sjekk. Resultatet er at det ofte oppstår konflikter mellom kjøper og selger når det senere avdekkes mangler og feil på eiendommen. Det kan igjen skape problemer for meglere, advokater, finansinstitusjoner, forsikringsselskaper og andre involverte.

Spesielt bør selger være oppmerksom på det ansvar som vedkommende har etter Lov om avhending av fast eiendom. Med Tilstandsrapport er det nå mulig å få vurdert fast eiendoms tekniske tilstand på en fagmessig og profesjonell måte. Tilstandsrapport kan utføres på alle typer fast eiendom, også næringseiendomer.

Hva er en tilstandsrapport?
Tilstandsrapporten er en objektiv teknisk vurdering av eiendommens tomt og bygninger på et angitt tidspunkt. Det foretas en systematisk gjennomgang av bygningene fra kjeller til pipetopp. På en vanlig enebolig med kjeller tar dette normalt fra 2 til 5 timer. Befaringen resulterer i et verdidokument som gir en detaljert beskrivelse av eiendommen med bygninger.

Det er viktig at en tilstandsrapport er grundig slik at eiendommens virkelige tilstand blir avdekket, dette vil være med å forebygge senere konflikter.

Tilstandsrapporten er en viktig del av taksten står det i Norsk Standard 3424 ”Tilstandsanalyse for byggverk” og den vil derfor danne grunnlag for å utarbeide både en takst og en tiltaksrapport over eiendommen.
Tilstandsrapporten vil sammen med en tiltaksrapport være et nyttig hjelpemiddel ved planlegging og gjennomføring av vedlikehold og oppgraderinger av en eiendom.
Tilstandsrapport har i alle år vært vårt hovedprodukt og det vil det også være i fremtiden. Vi vil fortsette og videreutvikle den rapporten som uten tvil er den viktigste i forbindelse med en eiendomshandel.
Vi mener det er viktig for både selger og kjøper at eiendoms tilstand blir dokumentert så godt og riktig som mulig og det er denne jobben våre medlemmer er gode på.


©ABC Takst

Powered by Uni Micro Web